Sommeren 2020

Blylaget Idrettsforening

Blylaget Idrettsforening, populært kalt BIFFEN, er et av de eldste og siste bryggeidrettslagene på Nesodden - og fortsatt i full drift!

BIFFEN har både sportslige og sosiale arrangement for beboerne på Blylaget, og andre som vil være med.

Det er viktig å opprettholde og videreutvikle tilbudene BIFFEN gir til oss beboere på Blylaget.

Vi håper derfor at du som ikke er medlem melder deg inn og støtter arbeidet, og at du som allerede er medlem fortsetter å være det!

På hjemmesiden vår legger vi ut sesongens program og andre viktige saker. Følg med her!