Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling i Blylaget Idrettsforening søndag 21. august 2022 i Velhuset.

 

Tilstede:

I tillegg til 7 medlemmer deltok Anne Andressen, Jon Erik Lindeman, Celine Lehmann Eriksen, Bendik Øvergaard og Pernille Øiestad Myrvold fra styret. 

 

Godkjennelse av innkalling

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

 

Valg av møteleder og referent

Anne Andressen ble valgt til møteleder og referent.

 

Styrets årsberetning

Årsberetningen for 2021 ble godkjent.

 

Regnskap 2021-2022

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

 

DIVERSE

Neste år har Biffen 90 års jubileum.

Festkomiteen består av Linda Lindeman, Inge Lehmann, Ellen Merete Øiestad, Marianne Brodin.

Styret bistår festkomiteen.

Forslag til dato 3/6 eller 10/6-23 på Eklund. 

Ønske om en liten rundtur på fjorden fra Blylagbrygga for deretter å kjøre fellesbuss til Eklund. Styret sjekker mulighet og pris for båt med Mattis.

Festkomiteen må legge fram et budsjett, styret tar stilling til hvor mye B.I.F kan sponse.

 

Er det interesse for kajak? 

Styret v/Anne sjekker mulighet for å ta våtkort gjennom B.I.F. 

Styret v/ Anne sjekker med båtforeningen om mulighet for å leie plass til kajakstativ i båthavna.

 

Badstu: Anders har en traktor-tralle, mulig å sette en mobil badstue på denne.

Jan kan bistå praktisk.

Pernille sjekker ulike løsninger.

 

Vi må synliggjøre oss i nærmiljøet mange vet ikke om oss.

Oppslag som viser at det er B.I.F som står for badeflåte, brygge og bøyer på Sinding.

Generalforsamlingen ønsker svømmedagen tilbake i en eller annen fasong, men da trenger vi flere som bidrar på laget. Disse må vi finne.

Celine og Pernille møtes ila høsten og klekker ut en kampanje-strategi.

 

Valg

Anne Andressen var ikke på valg og fortsetter som styreleder 

Bendik Øvergaard var ikke på valg og fortsetter som kasserer

Jon Erik Lindeman ble gjenvalgt som nestleder

Celine Lehmann Eriksen ble gjenvalgt som webredaktør

Marius Landen fortsetter som tennisoppmann. 

Pernille Øiestad Myrvold var ikke på valg og fortsetter som styremedlem.

Christer Gareid så seg nødt til å trekke seg og er ikke lenger en del av styret.

Trond Nygren ble gjenvalgt som revisor.

Regnskap 2021/2022

Regnskap 2021/2022 Blylaget Idrettsforening   
       
Beholdning fra 11 august 2021 Beløp    
Sparekonto 7014.66.32279       87,527    
Brukskonto 5018.05.02480         4,615    
Kasse              -      
Sum       92,142    
       
Regnskap for driftsåret Inntekter Kostnader +/-
Kontingenter fra fjorårssesongen            790               -    
Kontingenter årets sesong       16,351               -    
Badebøyer, tilskudd fra vellforeningen         6,000               -    
Fakturautstedelse              -              (722)  
Hjemmeside/Web-portal              -           (1,164)  
Renter/gebyrer              -              (121)  
Leie Velhuset (2019, 2020, 2021, 2022)              -           (4,000)  
Sum før "spesial-aktiviteter"       23,141         (6,007)       17,134.00
       
Tennis, årsgebyr + ad hoc       10,081               -    
Kostnader tennisbane              -                 -    
             594               -    
Sum tennis       10,675               -         10,675.49
       
Kjosksalg, Femkamp + bankett         9,972               -    
Åresalg, femkamp og bankett         3,262               -    
Påmeldingsavgift rekebankett       16,211               -    
Innkjøp femkamp og rekebankett              -         (16,722)  
Sum femkamp og rekebankett       29,445       (16,722)       12,723.58
       
       
Resultat drift       63,262       (22,729)           40,533
       
Renter sparekonto            139    
Resultat drift + endring sparekonto       63,400       (22,729)           40,672
       
       
Beholdning pr. august 2022 Beløp    
Sparekonto 7014.66.32279       87,666    
Brukskonto 5018.05.02480       44,510    
Kasse              -      
Inntekter Vipps enda ikke godtgjort bank            639    
Sum      132,814      132,814                  -  
       
       
Driftsåret går fra generalforsamling til generalforsamling (august hvert år)  

Generalforsamling 2021

Referat fra Generalforsamling i Blylaget Idrettsforenin søndag 22. august 2020 i Velhuset.

 

Tilstede:

I tillegg til 4 medlemmer deltok Anne Andressen, Jon Erik Lindeman og Celine Lehmann Eriksen fra styret. 

 

Godkjennelse av innkalling

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

 

Valg av møteleder og referent

Anne Andressen ble valgt til møteleder og referent.

 

Styrets årsberetning

Årsberetningen for 2021 ble godkjent.

 

Regnskap 2020-2021

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

Årets underskudd skyldes manglende innbetaling av kontingent. 

 

DIVERSE

Styret må være tidligere ute med giroer og følge opp med purringer ved manglende betaling. 

Styret må jobbe for å skaffe flere medlemmer

Forslag om vervekampanje

Forslag om egen «bod» for registrering av nye medlemmer på femkampen.

Voksne barn som har flyttet hjemmefra regnes ikke som hustandsmedlemmer, de må tegne eget medlemskap. 

Ikke-medlemmer som ønsker å delta på rekebanketten skal betale en høyere deltager-avgift.

 

Tennisbanen går stadig med underskudd.

Opp med plakater som ikke kan misforstås.

Tennisbanen er privat.

Styret må laget prisliste for ulike kategorier spillere.

-Gjestespiller (invitert til å spille med tennisbetalende Biffen medlem)

-Baneleie for Biffen medlemmer uten betalt tenniskontingent. 

-Baneleie for ikke medlemmer; skal betale markedspris.

Styret sjekker timepris for leie av sammenlignbare baner.

Timelister kan hjelpe oss å kontrollere hvem som benytter banen.

Tenniskurs på vårparten for barn/voksne kan bidra til flere spillere.

 

Jublieum

BIFFEN fyller 90år i 2023

Ellen Merete Øiestad, Linda Lindemann og Inge Lehmann meldte seg til festkomiteen. Skal vi leie et sted må vi antagelig bestille allerede neste sommer. 

Det kom forslag om å leie «partybåt»

 

Valg

Anne Andressen ble gjenvalgt som styreleder

Bendik Øvergaard ble gjenvalgt som kasserer

Jon Erik Lindemann var ikke på valg og fortsetter som nestleder

Celine Lehmann Eriksen var ikke på valg og fortsetter som webredaktør

Marius Landen fortsetter som tennisoppmann 

Pernille Øiestad Myrvold ble valgt som styremedlem

Christer Gareid ble valgt som styremedlem med ansvar for rekebanketten

Trond Nygren ble gjenvalgt som revisor

Ellen Merete Øyestad går ut av styret

 

Årsrapport 2021

Styret har bestått av følgende personer:  

Styreleder, Anne Andressen

​​​​Nestleder, Jon Erik Lindeman

Webredaktør, Celine Lehmann Eriksen

​​​​​Kasserer, Bendik Øvergård

Tennisoppmann, Marius Landen

Bøyeoppmann Ellen Merete Øiestad

Revisor Trond Nygren

 

Styremøter: ​ 

Vi har avholdt tre styremøter

​​1) Pr. mail i april for å sette terminlista.

2) Anne, Bendik, Celine og Marius møttes 12. juli for å planlegge femkamp og ​​​​bankett.

3) Pr. mail i august, tema: badebøyer, generalforsamling og utvidelse av styret.

 

Badebøyer:

Biffen har kjøpt de tre badebøyene som manglet i fjor, avtalen er at Blylaget vel bidrar med kr. 6000 til bøye prosjektet. 

For å lette opptak/utsetting av badebøyene har vi investert i 6 stk »vinterbøyer».

 

Aktiviteter:​  

Dugnad på tennisbanen: 24.april og 22. mai

Badeflåten ble satt ut 6.juni og vi ryddet på Sinding.

Vi strevde litt med å få satt ut badebøyene men i løpet av noen uker ordnet det seg​.           

Kyststien, 9. juli. 12 deltagere.

5- kamp og bankett 17. juli. 1 barnelag, 2 ungdomslag, 3 damelag og 5 herrelag konkurrerte. På festen dekket vi ute til 64 personer i 18 meter telt på 20 meter bord.​​

Blylaget Open 21. juli. Det deltok 8 spillere i ungdom/voksen klasse i årets turnering.

Badeflåten og bøyene tas opp 22. august kl 13.00

Generalforsamlingen skal avholdes 22. august kl. 15.00

 

For styret, 

Anne Andressen

Regnskap 2020-2021

Regnskap 2020/2021 Blylaget Idrettsforening 
     
Beholdning fra 15 august 2020 Beløp  
Sparekonto 7014.66.32279     87,128  
Brukskonto 5018.05.02480     10,541  
Kasse            -    
Sum     97,669  
     
Regnskap for driftsåret Inntekter Kostnader
Renter/gebyrer         401          (18)
Kontingenter (63 medlemmer)       5,544            -  
Femkamp + bankett     26,331    (20,032)
Tennis       5,910      (9,438)
Badebøyer (3 stk)            -      (11,576)
Diverse             1            -  
Hjemmeside/Web-portal            -        (1,164)
Porto og konvolutter utsendelse av terminliste og fakt.            -        (1,486)
Sum inntekter og utgifter     38,187    (43,714)
     
Resultat      (5,526)  
     
Beholdning pr. august 2021 Beløp  
Sparekonto 7014.66.32279     87,527  
Brukskonto 5018.05.02480       4,615  
Kasse            -    
Sum     92,142    92,142
     
     
Driftsåret går fra generalforsamling til generalforsamling (august hvert år)
Regnskap 2020/2021 Blylaget Idrettsforening 
     

 

5-kamp og bankett 
     
  Inntekter  Utgifter
Innbetalt på 5-kamp og bankett     26,331  
Reperasjon kaffetrakter velhuset            1,195
Gevinster til 5-kampen   1,559
Vaffelrøre               320
Innkjøp Vinmonopolet            3,720
Innkjøp reker, øl m.m.           13,237
Sum inntekter og utgifter    26,331        20,032
     
Antall betalende deltagere på bankett           54

 

 

Regnskap Tennis
     
  Inntekter  Utgifter
Innbetalt for tennisspill      4,574  
Gjestespill      1,336  
Grus til tennisbanen          9,438
Sum inntekter og utgifter      5,910       9,438

Generalforsamling 2020

Referat fra Generalforsamling i Blylaget Idrettsforening - søndag den 23. august 2020 i Velhuset.

 

Tilstede:

I tillegg til 5 medlemmer deltok Anne Andressen, Jon Erik Lindeman og Bendik Øvergaard fra styret. 

Godkjennelse av innkalling

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

Valg av møteleder og referent

Anne Andressen ble valgt til møteleder og referent.

Styrets årsberetning

Årsberetningen for 2020 ble godkjent.

Regnskap 2020

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

Forsamlingen ønsker regnskapet for framtida fremlagt på papirkopi.

Vi har et overskudd i år på kr 6732, (i hovedsak fra femkamp og bankett inkludert åresalg/loddsalg og kronerulling til badebøyer)

DIVERSE

Vi har fått tillatelse til å sette ut 8stk badebøyer på Sinding, nå som vi har lagt ut 3, mener forsamlingen det er tilstrekkelig med totalt 6, de siste 3 kjøpes og legges ut neste sesong. Vi håper å få velet med i en spleis på dette. Anne kontakter velets leder Lars Grimsgård. 

Info om bøyeprosjketet og kronerulling må ut på nettsiden, facebook og i tillegg på facebooksiden «VI SOM LIKER BLYLAGET»

Bendik sjekker etter forslag fra salen mulighet for å søke momsfritak for bøyene.

Jon Erik tar ansvaret for opptak av badebøyene og nødvendig sikring av moringstauene for vinteren. Vi får lov å vinterlagre bøyene på velhuset.

Hans Petter Holmerud sørger for å sikre badebrygga på Sinding før vinteren.

Tennisbanen går fortsatt med underskudd, men mindre i år enn tidligere. Banen har kapasitet til flere brukere. Vi trenger ny plakat som tydelig forteller om vilkår for bruk av og betaling for banen.

Styret tar stilling til om vi skal gjeninnføre Sindingdagen, eventuelt med svømmeknapp for de minste barna. 

Styret tar stilling til om vi skal arrangere svømming over fjorden med følgebåter.

Velhuset trenger vask og maling, Biffen bidrar gjerne, men velet må ta initiativ.

Badeflåten tas opp søndag 30. august, møt opp

 

Valg

Jon Erik Lindeman tok gjenvalg som nestleder. 

Anne Andressen(styreleder) Bendik Øvergaard (kasserer)var ikke på valg.

Celine Lehmann Eriksen ble valgt til ny webredaktør.

Marius Landen fortsetter som tennisoppmann. 

Ellen Merete Øyestad ble valgt til oppmann for badebøyene og fortsetter å jobbe med dette.

Trond Nygren er valgt som revisor.

 

Årsrapport 2020 

Styret har bestått av følgende personer: 

Styreleder, Anne Andressen,                                   

Nestleder, Jon Erik Lindeman

Webredaktør, Inge Lehmann

Kasserer, Bendik Øvergård

Tennisoppmann, Marius Landen

                                                             

Styremøter:      

Vi har avholdt tre styremøter

1) Pr. mail i april for å sette terminlista.
2) Inge, Jon Erik og Anne møttes 21. juni for å planlegge femkamp og bankett.
3) Hele styret (Jon Erik på telefon) hadde møte 23/7. Vi snakket om badebøyer,regnskap, tennis og generalforsamling.

Ativiteter:     

Dugnad på tennisbanen: 9. og 23. mai
Badeflåten ble satt ut 14.juni og vi ryddet på Sinding.
Badebrygga fikk en trøkk i viner, Hans Petter og Hanne fikset, brygga har fått skilt som opplyser om at dette er en badebrygge.
Kyststien, 9. juli. 12 deltagere.
5- kamp og bankett 18. juli. 78 barn og voksne deltok på 5-kampen i sommer, på banketten var det 52 deltagere.
Blylaget Open ble avlyst i år pga dårlig vær.
Biffen har sammen med Blylaget Vel søkt om etablering av badebøyer i Sinding. Ellen Merete har holdt i og drevet saken, Kystverket innvilget søknaden. 3 av 8 bøyer ble satt ut 8. august, Biffen har betalt for disse bl.a gjennom kronerulling. De resterende 5 bøyene, settes ut neste år. Velet skal være med på finansiering av disse. Bøyene må tas opp hver vinter og settes ut hver vår, Biffen tar ansvar for dette.
Badeflåten og bøyene er planlagt tatt opp 23. august kl 13.00

For styret, Anne Andressen

Regnskap 2020

Regnskap 2020 Blylaget Idrettsforening   
       
Beholdning fra 8 august 2019 Beløp    
Sparekonto 7014.66.32279     75,480    
Brukskonto 5018.05.02480     10,394    
Kasse       5,063    
Sum     90,937    
       
Regnskap for driftsåret Inntekter Kostnader  
Renter 2019, godskrevet 31.12.2019         589            -    
Kontingenter (51 medlemmer)     12,506            -    
Femkamp + bankett     27,560     16,514    11,045.42
Tennis       6,393       8,188     -1,794.89
Badebøyer (3 stk)       1,277     12,214  
Badebrygge, gravert skilt            -         1,000  
Hjemmeside/Web-portal            -           960  
Blomster begravelse Ulf            -         1,250  
Porto og konvolutter utsendelse av terminliste og fakt.            -         1,393  
Bankgebyrer            -             73  
Sum inntekter og utgifter     48,325     41,592  
       
Resultat       6,732    
       
Beholdning pr. august 2020 Beløp    
Sparekonto 7014.66.32279     82,792    
Brukskonto 5018.05.02480     14,877    
Kasse            -      
Sum     97,669    97,669                 0
       
       
Driftsåret går fra generalforsamling til generalforsamling (august hvert år)  
 

Generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamling i Blylaget Idrettsforening - søndag den 18. august 2019 i Velhuset.

Tilstede:

I tillegg til 8 medlemmer deltok Anne Andressen, Jon Erik Lindeman og Inge Lehmann fra styret.

Godkjennelse av innkalling

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

Valg av møteleder og referent

Anne Andressen ble valgt til møteleder. Jon Erik Lindeman ble valgt til referent.

Styrets årsberetning

Årsberetningen for 2019 ble godkjent.

Regnskap 2019

Regnskapet ble gjennomgått med følgende kommentarer:

Det har vært et underskudd i 2019. Underskuddet skyldes i første rekke at man har reparert/bygget ny badebrygge på Sinding.

Tennis har gått med underskudd gjennom flere år. Dette må det endres på. Bl.a. bedre oppfølgning av om de som bruker banen virkelig har betalt. Iår er det veldig få som har betalt. Det må også vurderes å invitere andre enn Biffens medlemmer til å bruke banen.

De siste to årene har medlemstallet gått ned fra ca. 70 til 50. Neste år bør man purre de som ikke har betalt. Det kan virke som noen har glemt å betale? Videre er det viktig å rekruttere nye og yngre medlemmer. De fleste medlemmer er i aldersgruppen 40+.

Kassen vil bli avviklet, beholdningen blir satt i banken. Neste år vil det kun være betalinger via Vipps eller overføring til bankkontoen.

Regnskapet ble godkjent.

Valg

Anne Andressen tok gjenvalg som formann. Bendik Øvergaard ble valgt til ny kasserer.

Jon Erik Lindeman (nestformann) og Inge Lehmann (webredaktør) var ikke på valg.

Marius Landen fortsetter som tennisoppmann. Svømmeoppmann ble ikke valgt grunnet dalende interesse for svømmedagen de senere årene.

Trond Nygren ble valgt som revisor.

 

Årsberetning 2019

Styret har bestått av følgende personer: 

Styreleder, Anne Andressen

Nestleder, Jon Erik Lindeman

Webredaktør, Inge Lehman

Kasserer, Ulf Eriksen

Tennisoppmann, Marius Landen

Svømmeoppmann, Aksel Brodin Arnesen

Styremøter:

Vi har avholdt tre styremøter

1) Pr. mail mars/april for å sette terminlista.

2) Inge, Aksel og Anne møttes 6. juli for å planlegge sommeren.

3) Møte på velhuset 18 juli i forkant av femkamp og bankett.

Aktiviteter:     

Dugnad på tennisbanen: 12. og 25. mai

Badeflåten ble satt ut 1.juni og vi ryddet på Sinding.

Brygge på Sinding 15-18 juli: Dugnadsjeng ved Hans Petter Holmerud, Hanne Gareid, Marius og

Sindre Landen reparerte og bygget ny den gamle badebrygga på Sinding.

Kyststien, 10. juli. 9 voksne og barn gikk årets tur

5- kamp og bankett 20. juli. 79 barn og voksne deltok på 5-kampen i sommer, på banketten var det 52 deltagere.

Blylaget open ble avholdt 23. juli, 4 voksenlag og fire barnlag deltok

Badeflåten skal tas opp 18. august kl 13.00

Generalforsamlingen skal avholdes 18. august kl. 15.00

 

Regnskap 2019 

Regnskap 2019 Blylaget Idrettsforening   
       
Beholdning fra august 2018 Beløp    
Sparekonto 7014.66.32279     85,016    
Brukskonto 5018.05.02480       4,426    
Kasse       4,953    
Sum     94,395    
       
Regnskap for driftsåret Inntekter Utgifter  
Renter 2017         467    
Kontingenter (51 medlemmer)     10,158    
5-kamp/bankett 20. juli     19,612     15,456      4,156.00
Tennis 2018       6,260       9,524     -3,264.00
Brygge Sinding       12,480  
Badeflåten: Ny bøye         1,199  
Web-portal 2018           855  
Diverse inntekter     200.00    
Porto ifm terminlister og kontingent           640  
Sum inntekter og utgifter     36,697     40,154  
       
Resultat      (3,457)    
       
Beholdning pr. august 2019 Beløp    
Sparekonto 7014.66.32279     75,480    
Brukskonto 5018.05.02480     10,394    
Kasse       5,063    
Sum     90,937    90,938  
       
       
Driftsåret går fra generalforsamling til generalforsamling (august hvert år)  

 

Regnskapet er revidert av Trond Nygren.

Generalforsamling 2018

Dato: 19. august

Sted: Velhuset

Tilstede: 5 medlemmer 

Fra styret: Anne Andressen og  Jon Erik Lindeman 

1. Innkallingen ble godkjent. 

2. Anne Andressen ble valgt til møteleder. Jon Erik Lindeman ble valgt til referent. 

3. Styrets årsrapport ble godkjent - se nedenfor.

4. Regnskap 2018 ble godkjent - se nedenfor.

5. Valg

Jon Erik Lindeman som nestleder og Inge Lehmann som webredaktør ble gjenvalgt.

Marius Landen og Aksel Brodin Arnesen fortsetter som hhv. tennisoppmann og svømmeoppmann.

Trond Nygren ble gjenvalgt som revisor.


Styrets årsrapport

Styret har bestått av:

Styreleder, Anne Andressen
Nestleder, Jon Erik Lindeman

Webredaktør, Inge Lehmann

Kasserer, Ulf Eriksen

Oppmenn:

Tennisoppmann, Marius Landèn

Svømmeoppmann, Aksel Brodin Arnesen

Styremøter:    

Det har vært avholdt et styremøte medio mars pr mail for å fastsette terminliste.

I tillegg er det avholdt to festkomitemøter i forkant av  jubileumsfesten.

Komiteen besto av Trond Nygren, Lars Dahlin, Linda Lindemann, Inge Lehmann og Anne Andressen        

Aktiviteter:     

Dugnad på tennisbanen: 5. og 19. mai

Badeflåten ble satt ut 26 mai og vi ryddet på Sinding.

Flåtetrappa er reparert og vi har fått ny moring.

Jubileumsfest 16. juni.

Kyststien, 10. juli. Det deltok 8 personer.

Svømmestevne 15. juli. 7 personer tok svømmeknappen i år.

5- kamp og bankett 21. juli. Det var 71 deltakere på 5-kampen, på banketten var det 59 påmeldte.

Badeflåten skal tas opp 19. august.

Generalforsamlingen skal avholdes 19. august

For styret,

Anne Andressen

Regnskap

Beholdning fra august 2017 Beløp  
Sparekonto 7014.66.32279     81,364  
Brukskonto 5018.05.02480       7,700  
Kasse     10,507  
Sum     99,571  
     
Regnskap for driftsåret Inntekter Utgifter
Renter 2017         459  
Kontingenter (50 medlemmer)     10,102  
Jubileumsfest 16. juni      19,808     31,438
5-kamp/bankett 21. juli     22,044     15,776
Tennis 2018       2,313       6,738
Vaffeljern            489
Badeflåten: Ny moring, reparasjon trapp, skilt         4,186
Web-portal 2018           855
Porto ifm terminlister og kontingent           420
Sum inntekter og utgifter     54,726     59,902
     
Resultat      (5,176)  
     
Beholdning pr. august 2018 Beløp  
Sparekonto 7014.66.32279     85,016  
Brukskonto 5018.05.02480       4,426  
Kasse       4,953  
Sum     94,395    94,395

 

Regnskapsåret går fra generalforsamling til generalforsamling (august hvert år)

 

Valg

Jon Erik Lindeman som nestleder og Inge Lehmann som webredaktør står på valg.

Det skal i tillegg velges:

Tennisoppmann, svømmeoppman og revisor.

Styret ønsker ordningen med valgkomitè gjeninnført og ber interesserte melde seg som valgkomitè medlemmer

Generalforsamling 2017

Dato: 20. august

Sted: Velhuset

 

Tilstede: 7 medlemmer. Fra styret: Anne Andressen, Jon Erik Lindeman, Ulf Eriksen, Inge Lehmann

1. Innkallingen ble godkjent.

2. Anne Andressen ble valgt til møteleder. Inge Lehmann ble valgt til referent.

3. Styrets årsrapport ble godkjent - se nedenfor.

4. Regnskap 2017 ble godkjent - se nedenfor.

5. Blylaget Vel skal i løpet av 2017/2018 oppgradere Velhuset og vil lage en plan for dette.

Generalforsamlingen ga styret i Blylaget Idrettsforening fullmakt til å yte økonomisk støtte med opptil kr 50.000,- til oppgraderingen med 6 stemmer for, 1 stemme mot og 1 blank stemme.

6. Det har kommet ønsker om at den gamle badebryggen på Sinding bygges opp igjen. Styret vil arbeide for at dette skjer før neste badesesong såfremt det kan gjøres med dugnadsarbeid og innenfor en kostnadsramme på kr 10.000.

7. Jubileumsfest 2018. Det vil bli arrangert en fest i Velhuset 16. juni 2018 for å markere Biffens 85 års jubileum.
 
8. Valg

Styreleder Anne Andressen, ble gjenvalgt for 2 år

Nestleder Jon Erik Lindeman, ikke på valg

Kasserer: Ulf Eriksen, ble gjenvalgt for 2 år

Webansvarlig Inge Lehmann, ikke på valg

Tennisoppmann Marius Landen, ble gjenvalgt

Svømmeoppmann Aksel Brodin Arnesen, ny

 

3. Styrets årsrapport:

Styret har bestått av følgende personer:

Styreleder: Anne Andressen

Nestleder: Jon Erik Lindeman

Kasserer: Ulf Eriksen

Webansvarlig Inge Lehmann

Tennisoppmann Marius Landen

Svømmeoppmenn Magnus Tangen/Joachim Lehmann Eriksen

 

Styret har løpende kontakt gjennom året i forbindelse med sitt arbeid.

Blylaget Idrettsforening ble registrert i Enhetsregisteret 16. februar 2017.

Det var dugnad på tennisbanen 29. april og 6. mai.

Det var dugnad på Sinding og badeflåten ble satt ut 28. mai.

Vi gikk kyststien 11. juli, 9 deltagere.

Det planlagte svømmestevne 16. juli ble avlyst pga. regn.

I Blylaget Open 18. juli deltok 9 voksne og 7 barn.

11. og 13. juli var det dugnad i Velhuset, hvor det ble satt opp en vegg slik at Biffen nå har et eget låsbart lager til utstyr og eiendeler. Videre ble det vasket og ryddet i kjøkkenet og satt opp en delevegg på utedoen.

Femkampen ble avholdt 22 juli, 63 voksne og 17 barn deltok. Rekebankett med 49 deltakere samme kveld.

Badeflåten tas opp 20 august.

Generalforsamling 20 august.

Krabbelag er planlagt 16. september

Biffen har 72 medlemmer, de fleste av disse er husstander eller familier.

For styret, Anne Andressen

4. Regnskap 2017

 

Beholdning fra august 2016 Beløp  
Sparekonto 7014.66.32279        80 953  
Brukskonto 5018.05.02480         5 838  
Kasse         7 561  
Sum        94 352  
     
Regnskap for driftsåret Inntekter Utgifter
Krabbefest 17. september 2016         6 750         8 425
Renter 2016            418  
Kontingenter (73 medlemmer)        14 600  
5-kamp/bankett 22. juli 2017        19 244        15 401
Tennis          6 750        12 178
Rep kaffetrakter              850
Web-portal 2017              855
Porto ifm terminlister og kontingent              910
Materialer til skap for Biffen i velhuset           3 744
Nytt kasseskrin              180
Sum inntekter og utgifter        47 762        42 543
     
Resultat         5 219  
     
Beholdning pr. august 2017 Beløp  
Sparekonto 7014.66.32279        81 364  
Brukskonto 5018.05.02480         7 700  
Kasse        10 507  
Sum        99 571  
     
     

Driftsåret går fra generalforsamling til generalforsamling (august hvert år)

Regnskapet er revidert av Trond Wollert Nygren.

 

 

Generalforsamling 2016

Dato: 21. august 2015

Sted: Blylaget velhus

Tilstede: 11 medlemmer, fra styret: Anne Andressen, Hanne Gareid, Ulf Eriksen, Jon Erik Lindeman, Marius Landen, Inge Lehmann

Referent: Inge Lehmann

1. Innkallingen ble godkjent.

2. Årsberetning 2016

Styret har bestått av følgende personer: Styreleder: Anne Andressen Nestleder: Hanne Gareid Kasserer: Ulf Eriksen Sekretær: Jon Erik Lindemann Tennisoppmann Marius Landen Svømmeoppmenn Magnus Tangen/Joachim Lehmann Eriksen Webansvarlig Inge Lehmann

Vi har avholdt to styremøter i år.
18. februar satte vi opp terminlista. Magnus og Joacim påtok seg jobben som svømmeoppmenn Nettsiden og facebooksiden vår er viktig for BIF, Inge er vår webansvarlig. 18. juli fordelte vi oppgaver i forbindelse med svømmestevne, femkamp og Blylaget Open. Aktiviteter
Det var dugnad på tennisbanen 16. og 21.mai.
Badeflåten ble satt ut 29.mai.
Vi gikk kyststien 12. juli, 23 deltagere.
Svømmestevne 17. juli, 10 tok svømmeknappen.
Femkampen ble avholdt 23 juli, 56 voksne og 23 barn deltok. Rekebankett samme kveld.
I Blylaget Open 26. juli deltok 10 voksne og 5 barn.
Badeflåten tas opp 21 august.
Generalforsamling 21 august.
Krabbelag er planlagt 17. september
Staus BIF har har pt 76 medlemmer, de fleste av disse er hustander eller familier.
For styret, Anne Andressen

3. Regnskapet vises nedenfor.

4. Valg
Hanne Gareid, som har gjort en solid innsats som nestformann i mange år, bl.a. som ansvarlig for 5-kampen ønsket ikke å stille på valg. Vi takker Hanne for god innsats gjennom mange år.

Etter valget består styret for 2016-2017 av:

Formann: Anne Andressen
Nestformann: Jon Erik Lindeman
Kasserer: Ulf Eriksen
Webansvarlig: Inge Lehmann
Tennisoppmann: Marius Lande
Svømmeoppmenn: Magnus Tangen og Joachim Eriksen

5. Diverse
Styret ønsker et møte med styret i Blylaget Velforening for å diskutere samarbeid om oppgradering av Velhuset.
 

Regnskap 2016

     
Regnskap 2016 Blylaget Idrettsforening 
     
Beholdning fra 2015 Beløp  
Sparekonto 7014.66.32279                70 118  
Brukskonto 5018.05.02480                 4 442  
Kasse                 9 525  
Sum                84 085  
     
Regnskap 2016 Inntekter Utgifter
Kontingenter (76 medlemmer)                15 200  
Tennis (14 voksne + gjestespill)                 4 500  
Renter 2015                    847  
Inntekter 5-kamp/bankett/Blylaget Open                17 660  
Utgifter 5-kamp/bankett/Blylaget Open                  13 992
Inntekter Krabbefest                      -    
Utgifter Krabbefest                        -  
Tennis grus inkl. frakt                   9 873
Dugnad på tennisbanen                   1 065
Nett til tennisbanen                      941
Svømmemerker                      769
Porto                       605
Web-portal                      695
Sum inntekter og utgifter                38 207                27 940
     
Årets resultat                10 267  
     
Beholdning pr. 15. august Beløp  
Sparekonto 7014.66.32279                80 953  
Brukskonto 5018.05.02480                 5 838  
Kasse                 7 561  
Sum                94 352  

Generalforsamling 2015

Dato: 23. august 2015

Sted: Blylaget velhus

Tilstede: 3 medlemmer, fra styret: Trond, Hanne, Anne, Jon Erik

Referent: Jon Erik

Saksliste:

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne årsberetning
3. Valg
 

1. Innkallingen ble godkjent.

2. Årsberetning 2015

Styret har bestått av følgende personer:
Formann, Trond W. Nygren Nestformann, Hanne Gareid Kasserer, Ulf Eriksen Sekretær, Jon Erik Lindeman Tennisoppmann, Marius Landen Svømmeoppmann, Anne Andressen S

Styremøter:
Et styremøte i februar/mars pr sms og mail for å fastsette terminliste.
12. juli for å fordele arbeidsoppgaver i forbindelse med 5- kamp og svømmestevne.

Aktiviteter:
Dugnad på tennisbanen: 25. april og 9. mai
Flåten ble satt ut 31 mai.
Kyststien, 14. juli. Det deltok 25 personer.
5- kamp, 18. juli. Det deltok 57 personer. 37 var med på banketten.
Svømmestevne 26. juli ble avlyst pga dårlig vær
Badeflåten opp – ble utsatt til 20 september
Generalforsamlingen ble avholdt 23 august
Krabbefest skal avholdes 19 september

Regnskapet ble godkjent - se regnskap nedenfor

3. Valg

Styret har i 2014-15 bestått av:
Formann: Trond W. Nygren
Nestformann: Hanne Gareid ikke på valg
Kasserer: Ulf Eriksen ikke på valg
Sekretær: Jon Erik Lindeman
Tennisoppmann: Marius Landen
Svømmeoppmann: Anne Andressen

Trond har informert om at han, etter svært lang og tro tjeneste, ønsker å trekke seg fra styret. Anne ble valgt som ny formann. Samtlige andre tok gjenvalg. Etter forslag fra Anne, utnevnes ikke ny svømmeoppmann, men styret tar selv ansvar for Biffens hovedarrangementer: 5-kamp, svømmestevne og krabbefest.

Styret for 2015-16 består dermed av:
Formann: Anne Andressen
Nestformann: Hanne Gareid
Kasserer: Ulf Eriksen
Sekretær: Jon Erik Lindeman
Tennisoppmann: Marius Landen

Eventuelt:
Trond sjekker med eiere av Sinding vedrørende tillatelse til å sette i stand trapper og brygge.

Krabbefest: Oppgaver fordelt ihht til separat e-post fra Anne.

 

Regnskap 2015

Beholdning fra 2014 Beløp  
Sparekonto 7014.66.32279                53 645  
Brukskonto 5018.05.02480                14 653  
Kasse                 6 565  
Sum                74 863  
     
Regnskap 2015 Inntekter Utgifter
Kontingenter (73 medlemmer)                14 600  
Tennis (16 voksne, 7 barn og 4 besøk)                 5 700  
Renter 2014                    490  
Inntekter 5-kamp og Bankett                13 882  
Utgifter 5-kamp og  Bankett                  11 825
Inntekter Krabbefest (avlyst 2015)                      -    
Utgifter Krabbefest (avlyst 2015)                        -  
Tennis grus inkl. frakt                   5 638
Ny kaffetrakter og kanner                   4 795
Forfriskninger dugnad på tennisbanen                      904
Porto                       840
Web-portal                      695
Giro'er og konvolutter                      454
Utlegg badeflåten                      299
Sum inntekter og utgifter                34 672                25 450
     
Årets resultat                 9 222  
     
Beholdning til 2016 Beløp  
Sparekonto 7014.66.32279                70 118  
Brukskonto 5018.05.02480                 4 442  
Kasse                 9 525  
Sum                84 085  

Generalforsamling 2014

Tilstede:

Fra styret: Trond Nygren, Ulf Eriksen, Jon Erik Lindeman
Medlemmer: 6 medlemmer deltok

Saksliste:

Årsberetning
Regnskap
Valg
Eventuelt

Årsberetning

Formann Trond Nygren gikk gjennom årets aktiviteter i BIFFEN:

Det har vært avholdt ett ordinært styremøte
3. og 10. mai: Dugnader på tennisbanen ble gjennomført
1. juni: Badeflåten ble satt ut, litt forsinket.
21. juni: St. Hans fest ble arrangert i regi av Blylaget Vel. Festen var fin, men bålet ble ikke tent i år pga tørke og stor brannfare.
15. juli: Tur langs Kyststien, fra Blylaget til Nesoddtangen. Godt oppmøte med 23 deltagere!19. juli: 5-kamp og bankett ble gjennomført, med veldig godt oppmøte på begge arrangement: 60 deltagere på 5-kampen og 47 deltagere på banketten!
27. juli: Svømmestevne måtte dessverre avlyses pga torden, lyn og regn
17. august: Badeflåten ble satt på land for vinteren
Det er også planlagt Krabbefest 13. september.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Regnskap:

Kasserer Ulf Eriksen gikk gjennom årets regnskap for BIFFEN:

Inntekter: kr 35.087,06
Utgifter: kr 19.736
Driftsresultat: 15.351,06

Et par kommentarer til regnskapet:

Det er kommet inn kr 600 i tenniskontingent som ennå ikke er mottatt av kassereren. Resultat for Krabbefesten vil ble tatt inn i regnskapet når denne er gjennomført.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.

Regnskapet nedenfor er oppdatert etter generalforsamlingen.

Valg:

Følgende var på valg:

Nestformann Hanne Gareid
Kasserer Ulf Eriksen
Tennisoppmann Marius Landen
Svømmeoppmann Steinar Brændengen

Vedtak:
Nestformann, kasserer og tennisoppmann ble gjenvalgt, mens Anne Andressen ble valgt til ny svømmeoppmann. Alle valg skjedde ved akklamasjon.

Eventuelt:

Trond Nygren orienterte om prosessen med å oppgradere adkomstveien til stranda på Sinding, samt brygga. Det har vært kontakt med grunneiere, men det er flere grunneiere og avklaringene tar derfor litt tid. Innspill fra Erling Willy Lian Isaksen om at kommunen muligens har et ansvar for å holde stranda i orden, det blir tatt med i den videre saksbehandlingen.

Ulf Eriksen informerte om kontakt med Harald Opsand (formann i Blylaget Vel) ang muligheter for oppgradering av Velhuset i et samarbeide Nesodden Kommune/Blylaget Vel/ BIFFEN, spesielt med hensyn til å få lagt inn vann og kloakk i huset nå som resten av Blylagområdet rustes opp med kloakkløsninger. Dette følges også opp videre.

Regnskap 2014

Blylaget Idrettsforening Regnskap 2014
Beholdning fra 2013 Beløp  
5018.05.02480           11 832,26  
7014.66.32279           43 179,63  
Kasse             3 146,00  
Sum           58 157,89  
     
Driftsregnskap 2014 Inntekter Utgifter
Kontingenter (72 medlemmer)           14 400,00  
Tennis (13 voksne og 3 barn)             4 200,00  
Renter                481,06  
Inntekter 5-kamp og bankett           16 606,00  
Utgifter 5-kamp og  bankett             16 150,00
Inntekter krabbefest             9 000,00  
Utgifter krabbefest               8 246,06
Porto                1 000,00
Bårebukett John Holt                  800,00
Web-portal                  695,00
Forfriskninger dugnad på tennisbanen                  463,00
Utlegg badeflåten                  311,00
Giro'er                  199,00
Medaljer svømmestevne                  118,00
Sum inntekter og utgifter           44 687,06           27 982,06
     
Driftsresultat 2014           16 705,00  
     
Beholdning til 2015 Beløp  
5018.05.02480           14 652,51  
7014.66.32279           53 645,38  
Kasse             6 565,00  
Sum           74 862,89