Styret i Blylaget Idrettsforening

Formann: Anne Andressen

Nestformann: Jon Erik Lindeman

Kasserer: Ulf Eriksen

Tennisoppmann: Marius Landen

Svømmeoppmann: Aksel Brodin Arnesen

Webredaktør: Inge Lehmann

Styret i Blylaget Idrettsforening 2014/2015

Formann Trond Nygren

Nestformann Hanne Gareid

Kasserer Ulf Eriksen

Sekretær Jon Erik Lindeman

Svømmeoppmann Anne Andressen

Tennisoppmann Marius Landen

Det nye styret etter generalforsamlingen. Fra venstre kasserer Ulf Eriksen, formann Trond Nygren, sektretær Jon Erik Lindeman, svømmeoppmann Anne Andressen. Nestformann Hanne Gareid og tennisoppmann Marius Landen var ikke tilstede.

Webredaktør Inge Lehmann